OljedirektoratetPublisert

Introduksjon

Ingrid Sølvberg
Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift

Det er fortsatt store verdier å hente på norsk sokkel. Faktisk så er det estimerte ressursgrunnlaget det samme i dag som for ti år siden. For å realisere det fulle verdipotensialet må næringen samarbeide om å utnytte eksisterende infrastruktur og ta tilgjengelig teknologi i bruk.

Ut av den nedturen vi gjennomgår, følger økt bevissthet om kostnader og mer effektiv drift. De siste par årene har Oljedirektoratet registrert en dreining av selskapsatferd mot mer kortsiktighet i beslutningsgrunnlaget. Det er i slike tider spesielt viktig å opprettholde et langsiktig perspektiv, og ikke å falle for fristelsen med å velge kortsiktige løsninger.

Myndighetene forventer realisering av alle lønnsomme ressurser – ikke bare de «enkle fatene».

Les Ingrid Sølvbergs forord her