Boring i grunne reservoar

OljedirektoratetPublisert

Det er i løpet av de siste årene påvist betydelige ressurser i grunne reservoar, hovedsakelig i Barentshavet. Ved å kombinere eksisterende teknologi kan disse ressursene bli lønnsomme å produsere.

Den geologiske historien i store deler av Barentshavet er slik at det er sannsynlig å finne reservoar som ligger mindre enn 1000 meter under havbunnen. Reservoar som ligger så grunt har som regel lav temperatur og tilnærmet hydrostatisk trykk.

SE OGSÅ: Dobler ressursanslaget for Barentshavet

For å kunne drenere denne typen reservoar på en effektiv måte, er det ønskelig å bore horisontale brønner med stort reservoareksponeringsareal (mest mulig innstrømningsareal mot reservoaret) på samme måte som for dypere reservoar. I grunne reservoar er slike brønner vanskeligere å bore.

can
Solid fundament for brønnen som gjøre det mulig å bore brønnen med vinkel tidlig (Bilde: NeoDrill)

Boring av horisontale brønner er avhengig av at borestreng med borekrone styres ut om lag 90 grader fra et vertikalt utgangspunkt. For å få til dette i grunne reservoar, er det nødvendig å bore med høy vinkelendring.

Det er vanlig å bore med vinkelendringer under 5 grader per 100 meter. I tilfeller med grunne reservoar, kan det være nødvendig å bore med vinkelendringer på over 10 grader per 100 meter.

Det er nå gjennomført boring i Barentshavet med høy vinkelendring. Flere teknologier har bidratt til å gjøre boring av horisontale brønner i grunne reservoar mulig, og viktig erfaring er nå tilgjengelig.

Sentrale teknologier er etablering av et solid fundament for brønnen som gjør det mulig å bore med vinkel tidlig, og retningsboringsutstyr som kan bore med stor vinkelendring. Samtidig måling og tolkning av egenskapene til bergartene det bores i er også viktig.

LES MER: CAN-ductor

reservoar og brønnboring
Brønn 7324/7-3S på Wisting-funnet er boret med denne teknologien

 

Flere boreteknologier som kan være aktuelle på norsk sokkel:

BORING MED KVEILERØR

Det har lenge vært forsøkt å utvikle boring med kveilerør fra fartøy. Boring av grunne reservoarer med denne teknologien kan være en effektiv metode både for leting og produksjon.

Denne teknologien kan gjøre det mulig å bore med lettere og enklere utstyr som relativt raskt kan mobiliseres. Boring fra fartøy med kveilerør har vært brukt til boring av brønner for data- innsamling og grunn gass-undersøkelser på norsk sokkel.

Videreutvikling av denne metoden kan gjøre boring av grunne reservoar enklere. Kampanjer med boring av flere letebrønner kan da være et godt alternativ til boring med flyttbare rigger.

Så langt er det bare boret to-tre grunne brønner med denne teknologien. Metoden kan overordnet beskrives ved at et stålrør kveilet på en trommel spoles ut, og senkes sammen med en modul med sikkerhetsventiler fra fartøyet til brønnen. Selve boringen foregår ved at kveilerøret kjøres inn i brønnen ved hjelp av en hydraulisk traktor, samtidig som en hydraulisk motor roterer borekronen. Kraften til å drive borekronen kommer fra slammet som pumpes ned gjennom kveilerøret under boring.

PRESENTASJON: Riser-less Coiled Tubing Drilling (pdf)
Espen Kopperud, Centrica E&P Norway
Per Buset, Island Offshore

Teknologioverføring
Kveilerør fra fartøy ble brukt til å ta kjerneprøver av fjellet i forbindelse med Rogfast-tunnelprosjektet.

skip
(Bilde: Ulstein Group)

TU.NO: Vegvesenet tar i bruk offshoreteknologi på Rogfast